Thời gian gần đây, quả Sa kê được nhiều người biết đến khi muốn thay đổi