Nhiều người có thói quen chứa đựng thức ăn vào bất kì vật dụng gì mà