Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, ánh sáng nhân tạo trở nên rất phổ biến.