Cô đơn không có gì đáng sợ, trong lòng không có chỗ cho người khác nhưng