Để não bộ có thể hoạt động hiệu quả hơn, kích thích tư duy sáng tạo